luonto | historia | elinkeinot | liikkuminen | kestävä kehitys | kulttuurimaisema | kieli ja kirjallisuus | koululaisten lehti

 

LIIKENNEYHTEYKSIEN MUUTTUMINEN

 

Saariston liikenneyhteyksien muuttuminen

Elina Pursimo

Kesäliikenne

Vuosisadan vaihteesta lähtien Turusta Vehmaalle ja Uuteenkaupunkiin oli säännöllinen höyrylaivayhteys. Liikenne oli tähän aikaan vilkasta. 1920-luvulta lähtien höyrylaivat kuitenkin vähitellen vähensivät liikennettään, kun maantieyhteydet rannikolla kehittyivät. Ensimmäinen säännöllinen linja-autovuoroliikenne alkoi Suomessa Turun ja Uudenkaupungin välillä vuonna 1905. Yleisemmiksi linja-autot tulivat kuitenkin vasta muutamia kymmeniä vuosia myöhemmin. Yksityiset henkilöautot olivat vielä hyvin harvinaisia tämän vuosisadan alkupuolella.

Ukko-Pekan silta rakennettiin Naantalista Luonnonmaalle vuonna 1935. Seuraavana vuonna aloitettiin lossiliikenne Luonnonmaan ja Merimaskun välillä. Särkänsalmen sillan valmistuttua vuonna 1970 Merimasku ja Rymättylä pääsivät kiinteän tieyhteyden piiriin. Kustaviin tuli kiinteä tieyhteys vuonna 1982, jolloin Kaitaisten silta valmistui. Jo aiemmin oli valmistunut kiinteä tieyhteys Vehmassalmen yli Taivassaloon. Vesiliikenteen vähentyessä sodan jälkeen Velkuaankin alettiin rakentaa maantietä, joka vuonna 1953 vihittiin käyttöönsä. Merkittävä muutos Velkuan liikenneoloissa tapahtui 1980 - 1990-lukujen vaihteessa, jolloin säännöllinen lossiliikenne alkoi Palvan ja Teersalon sekä Palvan ja Velkuanmaan välillä.

Talviliikenne

Talvi toi liikkumiseen omat vaikeutensa.. Saarista kuljettiin toisiin ja mantereelle jäitä pitkin. Jäätiet reimattiin merkitsemällä ne havuilla ja jään vahvuutta mitattiin. Hevosilla kuljettavat talvitiet johtivat kirkonkyliin ja kohti Turkua. Teiden ylläpitäminen auraamalla oli välillä työlästä. Kun jää ei vielä tai enää kestänyt, alkoi kelirikkoaika saarilla. Kelirikkoaikaa helpottamaan saatiin Velkuaan, ensimmäisenä Suomessa, valtion kelirikkoyhteysalus vuonna 1958.

Lähde: Elina Pursimo: Perinnekansio. Moniste. Saaristokulttuuriprojekti 1996.