- Kun näkee rysänpaanut vedessä, tuntuu lopultakin, että kevät on tullut, Minna huokaisee.
Kun paanut ovat paikoillaan, asetetaan rysät. Jokaista pyyntipaikkaa varten on oma rysä.
Janne tuntee ne nimilapuista, joilla hän on merkinnyt pyydykset.
"Vähä-Matala", niissä lukee, ja "Aukkorysä". Juho laskee kivet painoiksi.
Viimeiseksi asetetaan linnunlaulupuu poikittain rysän laatikkopäähän.