Matalalla moottori pysäytetään ja siirrytään ruuheen, jossa paanut ovat.
- Täällä se jääkala piileksii, Janne sanoo.
- Ja täällä jääpala, Minna sanoo.
Hän palelee usein veneessä.
Minna soutaa. Janne iskee paanut paikoilleen.
Niistä tehdään aita, jonka varaan rysä lasketaan.