Varsinais-Suomen suomenkielisen saariston murre poikkeaa yleiskielestä esimerkiksi joidenkin sanojen, muotojen ja äänteiden osalta. Nuorempien kieli on lähempänä yleiskieltä kuin vanhojen ihmisten. Muualta tulevat kuvailevat usein puhettamme laulavaksi.