luonto | historia | elinkeinot | liikkuminen | kestävä kehitys | kulttuurimaisema | kieli ja kirjallisuus | koululaisten lehti

<== Otsikot
<== Luonnon monimuotoisuus

KIRJALLISUUTTA KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ:

Bardy, M. (toim.) 1993: Kestävää kehitystä etsimässä.

Euroopan maan ystävät 1995: Oikeudenmukainen luontovara, kohti kestävää Eurooppaa.

Gershon, D & Gillman, R. 1994 (suom. Hannes Jumppanen): Ekotiimikirja, ekologisen elämäntavan toimintaohjelma.

Hakahuhta, A., Isomäki, R. et. al. 1995: Myrsky ja mylväys! Kuntalaisen opas ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Isomäki, R. 1996: Luvassa lämpenevää. Ilmastonmuutos ja sen seuraukset.

Lohi, P. & Salminen, P. 1994: Kunnat kestävää kehitystä etsimässä.

Ulvila, M. & Åkerman, M. (toim), Maan ystävät: Kestävä Suomi, kohti oikeudenmukaista ympäristövaraa.

Suomen Kuntaliitto 1994: Kestävän kehityksen käsikirja kunnille.

Suomen Kuntaliitto 1997: Täältä kestävyyteen. Paikallisagendaopas.

Ympäristöministeriö & Ulkoasiainministeriö 1993: UNCED - YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, Rio de Janeiro 3.-14.6.1992..

Sivun alkuun