luonto | historia | elinkeinot | liikkuminen | kestävä kehitys | kulttuurimaisema | kieli ja kirjallisuus | koululaisten lehti

<== Otsikot
<== Yhteisöllisyys ja kansalaisvaikuttaminen

Vesistöt ==>

KULUTUSTOTTUMUKSET

Nykyinen korkea elintasomme ja jatkuva taloudellinen kasvu on pitkällä tähtäimellä kestämätön luonnolle ja ympäristöllemme. Aikaisemmin suurimpia ympäristömme kuormittajia olivat teollisuuslaitokset. Lainsäädännön ja kontrollin tiukennuttua teollisuuden aiheuttamat päästöt ovat vähentyneet. Sen sijaan liikenteen, tavaroiden kulutuksen, kemikaalien käytön ja jätteiden tuoton kasvu on yhä suuremmassa määrin kuormittamassa ympäristöämme. Meidän kulutustottumuksemme vaikuttavat siihen, millaisessa ympäristössä elämme.

Uusiutumattomat luonnonvarat

Olemme vuosikymmeniä tottuneet tasaisesti kasvavaan kulutukseen ja siihen että luonnonvaroja käytetään meidän hyväksemme. Olemme ottaneet maasta raaka-aineita ja käyttäneet niitä kulutustavaroiden tuottamiseen ja jättäneet jälkeemme jätevuoria sekä saastuttavia aineita veteen ja ilmaan. Uusiutumattomat luonnonvarat eivät nimensä mukaisesti uusiudu tai uudistuvat niin hitaasti että sillä käytännössä ei ole ihmisten kannalta merkitystä. Yhä useammat ihmiset ovat heränneet ymmärtämään että luonnosta ei loputtomiin riitä raaka-aineita käytettäväksemme. Raaka-aineiden käyttöä tulee vähentää ja ne tulee kierrättää ja käyttää uudelleen ja lopulta palauttaa takaisin osaksi luonnon kiertoa.

Yksilön mahdollisuudet

Yksittäinen ihminen pystyy vaikuttamaan ympäristön tilaan kulutustottumustensa kautta. Muutos kulutustottumuksissa lähtee liikkeelle asenteiden muuttumisesta ja asenteet muuttuvat kun ihminen saa tietoa siitä, kuinka vahingollista hänen runsas kuluttamisensa on ympäristölle.

Ihminen pystyy vaikuttamaan myös oman kuntansa tarjoamiin palveluihin. Voimme vaatia parempaa joukkoliikennettä, mahdollisuutta energianeuvontaan ja kauppoihin ympäristömerkittyjä ja vähemmän pakattuja tuotteita. Voimme myös kysyä kauppiaalta tuotteiden sisältämistä torjunta-aineista ja lisäaineista sekä mm. jääkaappien ja tietokoneiden energiankäytöstä ja kierrätettävyydestä. Voimme vaatia kauppoihin luonnonmukaisesti tuotettuja ruokatavaroita. Jos monet yksittäiset kuluttajat kysyvät ja vaativat ympäristöystävällisiä tuotteita, voi vaikutus olla yllättävän suuri.

Tärkeintä kuitenkin on, että olemme valmiita muuttamaan omaa käyttäytymistämme ja omia tottumuksiamme. Näin näytämme esimerkkiä muille ja rohkaisemme heitäkin muuttamaan elämäntapojaan kestävämmiksi.

Hyvä keino päästä alkuun kulutustottumustensa muuttamisessa on osallistua ekotiimiin, josta kerrotaan enemmän myöhemmin jätehuollon yhteydessä.

Ympäristömerkkejä

Euroopan unionin
ekotuotemerkki

 

Pohjoismainen
ympäristömerkki

Kulutustottumukset

Lyhyen tähtäimen tavoitteetEsimerkkejä toimenpiteistäVastuutahot
Ympäristötietoisia kuluttajiaMahdollisuus saada tietoa kierrätyksestä esim. opinto- piireissä.

Kaikki kunnan työntekijät saavat koulutusta kierrätyk- sestä.

Perustetaan kuluttajayhdis- tyksiä.

Suositaan paikallisesti viljeltyjä/tuotettuja tuotteita

4H, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, kansalais- opistot, koulut, kunnat
Kaupoissa on ympäristö- ystävällisiä tuotteita.Kauppoihin tietoa ympäris- töystävällisistä vaihto- ehdoista.

Hyvä paikallisesti viljeltyjen / tuotettujen tuotteiden saatavuus.

Vähänpakattuja tuotteita.

4H, Martat, Maa- ja kotitalousnaiset, kauppiaat, tuottajat ja tuottajarenkaat
Kemikalien käytön vähentäminenLuonnolle ja ihmisille vahingollisten tuotteiden välttäminen.

Tietoa sekä kauppoihin että ihmisille.

Kauppiaat, yhdistykset
Pitkän tähtäimen tavoitteetEsimerkkejä toimenpiteistä Vastuutahot
Hyvä paikallisesti tuotettujen ekologisten tuotteiden saatavuus.Luonnonmukaisen viljelyn lisääminen.

Suositaan suoramyyntiä tiloilta ja käydään itse poimimassa suoraan tiloilta tuotteita.

Maataloustuottajat, tuottajarenkaat

Sivun alkuun