luonto / historia / elinkeinot / liikkuminen / kestävä kehitys / kulttuurimaisema / kieli ja kirjallisuus / koululaisten lehti

Monitoimiset saaristolaiset

Elina Pursimo, Monitoimisuuden pitkä perinne

Kalastus

Raimo Lehtimaa, Silakkarysät
Raimo Lehtimaa, Verkkopyynti
Raimo Lehtimaa, Kalastusoikeus
P. A. Nummelin, Talvinuotalla
Jarmo Grönros, Kustavin kalakaupan kehityksestä
Jarmo Grönros, Silakan kalastuksen historiaa

Maa- ja karjatalous

Kustaa Vilkuna, Talonpojan suvinen lehto

Ruokatalous

Eevi Jänne, Rymättylän vanhanaikaisesta ruokataloudesta

Käsityöt ja -teollisuus

Katriina Siivonen, Saaristoryijyt
Kustaa Vilkuna, Suomen vanhimman puunjalostusteollisuuden historiaa

Talonpoikaispurjehdus

Ulla Kallberg: Talonpoikaispurjehduksen vaiheita
Taavi Kilpi: Kustavin kaukomerenkulun kehitysvaiheet
Ilkka Pitkluoto, Vakkasuomalaista räävelinkäyntiä ennen maailmansotaa.

Etätyö

Timo Siukonen, Etätyö vakiintuu hitaasti Suomeen
Petri Koskinen, "Kun työ alkaa tökkiä, lähden kalaan"

Linkkejä

Turun museot

Turun yliopisto, Kansatiede
Tietoa muun muassa oppiaineen tutkimuksista ja julkaisuista, jatkolinkki Suomen ja suuren maailman museoihin.

Åbo akademi, kansatiede, kuva-arkisto
Åbo akademin kansatieteen laitoksen yksi tutkimuksen painopistealue on saaristo ja sinne on koottu paljon saaristoaiheista materiaalia. Tästä linkistä pääsee katsomaan suoraan heidän arkistossaan olevia kuvia. Linkistä on myös yhteys laitosta esittelevälle www-sivulle.

Turun yliopisto, yleinen historia
Tietoa muun muassa amerikansiirtolaisuutta käsittelevästä tutkimuksesta.

Turun yliopisto, Siirtolaisinstituutti
Tietoa muun muassa amerikansiirtolaisuutta käsittelevästä tutkimuksesta.