Veden matala suolapitoisuus ja vuodenajoista johtuvat lämpötilavaihtelut muovaavat Itämeren saariston luontoa. Myös ihminen muokkaa saaristoluontoa.