Ulapan vedessä elää pääasiassa mikroskooppista planktoneliöstöä ja kaloja. Vesi on autiota, koska paljain silmin näkyvät selkärangattomat eläimet puuttuvat. Ulapalla vain merenpohjan pintakerros on elinkelpoista, sen alla lieju on mustaa ja hapetonta.

kampela | turska | liejusimpukka | silakka | plankton | kilkki | leväkatka | meduusa