Väli- ja ulkosaaristossa on eniten avoimia kalliorantoja. Kallioon kiinnittyneet levät ovat niiden eliöyhteisön perustana. Rannoilla on myös runsaasti painaumia, jotka ajoittain täyttyvät vedellä, ajoittain kuivuvat. Näissä kalliolammikoissa elää oma lajistonsa. Luodoilla pesivät monet linnut.

lokki | rakkolevä | leväkotilo | leväsiira | hauki | kolmipiikki | keltamaksaruoho | vesimittari | vesikirppu