Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kustavilaisia höyry- ja moottorialuksia

TYYPPI NIMI Rak Rak. paikka
Höyrylaiva Kuusisto Varkaus
Höyrylaiva Kivimaa

          29.10.2003