Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkki

parkki

Parkki (eli parkkilaiva) oli takiloitu ns. parkkitakilaan.

  • Yleensä kolmimastoisia.
  • Ensimmäisen maston, etu- eli keulamaston tai myös fokkamastoksi mainitun maston ja keskimmäisen ei isomaston purjeet olivat ns. raakapurjeita. Raakapurje oli suunnikkaan muotoinen purje, joka kiinnitettiin takilassa vaakasuorassa asennossa oleviin pyöröpuihin.
  • Kolmannen maston eli mesaanimaston purjeita nimitettiin ala- ja ylämesaaniksi. Ylämesaania sanottiin myös kaffeltopseiliksi tai mesaanitopiksi. Se kiinnitettiin aluksen mastoon yläviistoon asentoon kiinnitettyyn tankoon, jonka tehtävänä oli pitää purjeen yläreuna suorana. Tuota kiinnitystankoa sanottiin kahveliksi.
  • Kahveliin kiinnitettävät purjeet olivat tavallisesti puolisuunnikkaan muotoisia. Alempana olevaa puomipurjetta kutsuttiin mesaanipurjeeksi. Se kiinnitettiin vastaavasti kahteen kahveliin.
  • Aluksen keulassa oli keulapuomi, jota sanottiin liivaripuomiksi ja klyvarpummiksi. Keulapuomiin kiinnitettiin kolme kolmion muotoista purjetta, joista ulointa kutsuttiin ajopurjeeksi, keskimmäistä ulkoliivariksi ja sisinpänä olevaa sisäliivariksi. Yleisnimitykseltään nämä olivat halkaisijapurjeita.

        29.10.2003