Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Lokalahdella rakennettuja laivoja

Lokalahdella rakennettuja aluksia jotka ovat olleet vakkasuomalaisissa laivarekistereissä:

 • 1858
  • priki Lokala Lokalahden Ruissaaren Varvinniemessä
 • 1866
  • kaljaasi Sovinto Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
 • 1871
  • kuunari Alkaja Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
 • 1873
  • priki Gefina Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
  • kuunari Ahti Lokalahden Varanpään (Kustavin Salminiitty)
 • 1874
  • kuunari Alku Lokalahden Varanpäässä
  • kuunari Josefina Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
 • 1875
  • parkkilaiva Ansio Lokalahden Heikkalanpään Haahdenniemessä
  • parkkilaiva Aina Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
 • 1879
  • jahti Lysti Lokalahdella
 • 1881
  • jahti Koetus Lokalahden Pinipajun kylässä
 • 1886
  • sumppu Itä Lokalahdella
 • 1889
  • kuunariparkki Seeja Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
 • 1891
  • kuunariparkki Naima Lokalahden Ruissaaren Varminmäessä
 • 1894
  • kuunarilaiva Leo Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
 • 1948
  • kaljaasi Esa Lokalahden Kuliluodossa

   

 • Lähteet
  • Taavi Kilpi kertoo kirjassaan (Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9) Varanpään varvista (s. 44)
  • Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 1998-1999 (Olli Heikkala, Lokalahden merenkulusta ja laivanvarustuksesta); Newprint Uusikaupunki

        29.10.2003