Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Uudessakirkossa rakennettuja laivoja

Uudessakirkossa rakennettuja aluksia jotka ovat olleet vakkasuomalaisissa laivarekistereissä  (Uusikirkko on ent. Kalanti):

  • 1844 kaljaasi Nordstjernan Uudenkirkon Vohdensaarella
  • 1849 priki Olga Uudenkirkon Vohdensaarella
  • 1865 kuunari Olga Uudenkirkon Lyökissä
  • 1879 kuunarilaiva Lintu Uudenkirkon Elkkyisissä
  • 1890 parkkilaiva Avio Elkkysissä
  • 1895 kaljaasi Aino Uudenkirkon Saarnistossa

        29.10.2003