Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Vakka-Suomessa rakennettuja laivoja

 

Vakka-Suomessa rakennettuja aluksia jotka ovat olleet vakkasuomalaisissa laivarekistereissä:

 • 1788
  • kaljaasi Maria Uudessakaupungissa
 • 1798
  • kreijari Finland Uudessakaupungissa
  • kreijari Friheten Uudessakaupungissa
  • kreijari Mars Uudessakaupungissa
 • 1812
  • priki Nystad Uudessakaupungissa
 • 1818
  • kreijari Maria Uudessakaupungissa
 • 1838
 • 1841
  • kaljaasi Norden Taivassalossa
 • 1842
 • 1843
  • kaljaasi Josefina Putsaaren pohjoisrannalla
 • 1844
 • 1849
  • priki Olga Uudenkirkon Vohdensaarella
 • 1853
  • kaljaasi Kvick Kustavissa
 • 1856
  • priki Olga Uudessakaupungissa
 • 1857
  • parkkilaiva Rauha Uudessakaupungissa
 • 1858
  • priki Lokala Lokalahden Ruissaaren Varvinniemessä
 • 1860
  • kuunari Väinö Taivassalon Kurjalassa
 • 1861
 • 1863
 • 1864
 • 1865
 • 1866
  • fregatti Australia Uudessakaupungissa
  • parkkilaiva Weljekset Uudessakaupungissa
  • kaljaasi Sovinto Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
  • parkkilaiva Kaitainen Taivassalon Kaitaisissa
  • jahti Aura Uudessakaupungissa
 • 1867
  • parkkilaiva Ruhtinas Uudessakaupungissa
 • 1868
  • parkkilaiva Lennätin Uudessakaupungissa
  • kuunarilaiva Ailo Uudessakaupungissa
 • 1869
  • parkkilaiva Ystävät Uudessakaupungissa
  • kuunarilaiva Tähti Uudessakaupungissa
  • jahti Johannes Kustavin Wilnäsissä
 • 1870
  • fregatti California Uudessakaupungissa
  • kaljaasi Föreningen Kustavissa
 • 1871
  • fregatti Arvio Uudessakaupungissa
  • kuunari Alkaja Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
 • 1872
  • parkkilaiva Ihana Uudessakaupungissa
  • kuunari Prinssi Pyhämaan Pitkäluodon Ristivaholla
  • kaljaasi Ihana Kustavin Grönvikissä
  • sumppu Kulkeva Kustavin Salminiittussa
  • sumppu Lax Kustavin Etelä-Vartsalassa
 • 1873
  • fregatti Alku Uudessakaupungissa
  • fregatti Waltikka Uudessakaupungissa
  • kuunari Ahti Kustavissa Salminiityn veistämöllä
  • priki Gefina Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
  • parkkilaiva John Lyökissä
  • kuunari Siviä Kustavissa
 • 1874
  • parkkilaiva Aalto Uudessakaupungissa
  • kuunari Alku Lokalahden Varanpäässä
  • priki Liitto Taivassalon Isosärkilahdessa
  • priki Suomalainen Taivassalossa
  • kuunari Josefina Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
  • kuunari Suosio Pyhämaan Edväisissä
  • kaljaasi Onni Taivassalon Helsingissä
  • kaljaasi Toivo Kustavin Grönvikissä
 • 1875
  • parkkilaiva Usko Uudessakaupungissa
  • parkkilaiva Ansio Lokalahden Heikkalanpään Haahdenniemessä
  • parkkilaiva Aina Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
  • kaljaasi Ahkera Kustavin Friisilässä
  • kuunari Sovinto Taivassalossa
 • 1876
  • fregatti Jalo Uudessakaupungissa
  • kaljaasi Emil Uudessakaupungissa
  • kaljaasi Rauha Uudessakaupungissa
  • kuunari Anni Edväisten Vintrin veistämöllä
  • sumppu Ahab Kustavin Lypyrtissä
  • sumppu Alkaja Kustavin Koelsuussa
  • jahti Arppa Kustavin Kivimaalla
  • kuunari Ilma Taivassalon Kurjalassa
  • kaljaasi John Pyhämaassa
 • 1878
 • 1879
  • kuunari Amanda Lyökissä
  • jahti Lysti Lokalahdella
  • kuunarilaiva Lintu Uudenkirkon Elkkyisissä
  • jahti Olga Kustavissa
  • kaljaasi Silonia Kustavin Etelä-Vartsalassa
 • 1880
  • kuunari Sulo Pyhämaan kirkonkylän Kihlonrannassa
  • jahti Amalia Kustavissa
  • jahti Koetus Kustavissa
  • jahti Usko Kustavissa
 • 1881
  • jahti Koetus Lokalahden Pinipajun kylässä
  • jahti Lehti Kustavissa
  • kaljaasi Linea Kustavissa
 • 1882
  • jahti Toivo Kustavissa
 • 1883
  • jahti Alina Kustavissa
  • kuunari Gabriel Kustavin Siusluodossa
  • sumppu Onni Kustavissa
  • kaljaasi Toivo Kustavin Kivimaalla
 • 1886
  • jahti Itä Uudessakaupungissa
  • sumppu Itä Lokalahdella
 • 1888
  • kaljaasi Primus Kustavissa
 • 1889
  • kuunariparkki Seeja Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
 • 1890
  • parkkilaiva Avio Elkkysissä
  • kaljaasi Adolf Pyhärannan Santtion kylässä
  • jahti Alkava Pyhämaan Kettelissä
  • kaljaasi Varjo Pyhärannan Nihtiön veistämöllä
  • sumppu Joutsen Taivassalossa
  • kaljaasi Suoma Kustavissa
  • kuunarilaiva Suomi Kustavin Grönvikissä
 • 1891
  • parkkilaiva Liitto Lyökin Pirttikarissa
  • kuunariparkki Naima Lokalahden Ruissaaren Varminmäessä
  • kuunarilaiva Saari Kustavin Kevossa
 • 1892
  • jahti Rauha Kustavissa
  • kaljaasi Rakkaus Kustavin Siusluodossa
  • sumppu Rauha Kustavissa
  • jahti Toive 1892 Kustavissa
 • 1893
  • jahti Ihana Kustavin Marjaniemessä
 • 1894
  • kuunarilaiva Leo Lokalahden Varanpään Ruokkarissa
  • jahti Sulo Kustavissa
 • 1895
  • kaljaasi Aino Uudenkirkon Saarnistossa
  • jahti Alkaja Kustavissa
 • 1899
  • kaljaasi Neitto Pyhärannan Nihtiön veistämöllä
  • jahti Into Kustavissa
 • 1900
  • kaljaasi Elo Pyhärannan Santtion veistämöllä
  • kaljaasi Santtio Pyhärannan Santtion veistämöllä
 • 1901
  • sumppu Muisto Kustavissa
 • 1902
  • kaljaasi Fennia Pyhärannan Santtion veistämöllä
  • jahti Alma Kustavin Marjaniemessä
 • 1903
 • 1905
  • kaljaasi Kaleva Pyhärannan Nihtiön veistämöllä
  • kaljaasi Beda Kustavin Pihlejaniemessä
 • 1906
  • sumppu Sandö Kustavissa
  • sumppu Veikko Kustavissa
 • 1913
  • kaljaasi Fanni Kustavissa
 • 1917
  • jaala Kallu Uudessakaupungissa
 • 1918
  • parkkilaiva Rauha Uudessakaupungissa
 • 1919
  • moottorikaljaasi Draken Uudessakaupungissa
  • kuunarilaiva Wellamo Uudessakaupungissa
 • 1920
 • 1922
  • parkkilaiva Warma Uudessakaupungissa
 • 1948
  • kaljaasi Esa Lokalahden Kuliluodossa
 • 1992
  • kuunari Helena Uudessakaupungissa

        29.10.2003