Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Sanastoa

 • 1 rekisteritonni = 2,83 m³ kannenalaista tilavuutta
 • ahteri = aluksen perä
 • andran = 2. perämies
 • brt. = bruttorekisteritonni, laivan rungon tilavuus (kaikki suljetut tilat)
 • donkeyman = konemies
 • Dwt. = laivan kuollut paino, kantavuus. Se painomäärä, jonka muuten purjehdusvalmis laiva saa ottaa lastia, polttoainetta, vesi- ym. varastoja painumatta laivan kylkeen viranomaisten toimesta merkittyä lastimerkkiä syvemmälle.
 • fori = keula
 • försti = 1. perämies
 • hyyry = palkka, pesti
 • jungfru = litteä ploki
 • jungmanni = laivapoika, kansimies
 • kabyssi = pieni keittiö
 • kaplaaki = merikapteenille myönnetty korvaus (n. 4% bruttorahdista) onnistuneesta matkasta
 • koija = vuode
 • konstaapeli = varsinkin talonpoikaispurjealusten aliperämies, joilla ei ollut teoreettista koulutusta. Vastasi mm. proviantista (ruuasta)
 • kovända = lehmänkäännös
 • kryssätä = luovia
 • lee = tuulen suojanpuoli
 • lästi = painomäärä, jonka alus pystyi kuljettamaan. 1877 Suomessa otettiin käyttöön rekisteritonni, joka vastasi 0,54 lästiä eli lästi oli 1,85 rekisteritonnia
 • matruusi = usein ohjasi alusta
 • nrt. = nettorekisteritonni, niiden laivan tilojen tilavuus, joita käytetään lastin kuljettamiseen
 • pantturit = alusten tukikaaret
 • partrederi = laivaisännistöyhtiö
 • pultaani = purjekangas
 • puosmanni (puosu) = purjeentekijä
 • runnarit = satamissa olevia laivakarkaamiseen yllyttäjiä
 • riitinki = piirustukset
 • ruffi = isojen alusten miehistön suoja
 • skanssi = miehistön suoja
 • souvari = sataman ahtaaja
 • stuertti = kokenut kokki, proviantista vastaava
 • timpuri = puuseppä
 • tokka = rakennustelakka
 • triivaaminen = tilkitseminen

 


         29.10.2003