Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Vakkasuomalaisia ja raumalaisia laivoja ja laivanvarustajia