Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kustavilaisia laivanvarustajia, kapteeneja ym.


         29.10.2003