Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Amalia

  • 1872 rakennettu
  • 37 lästiä.
  • 1872-1874 omistajina kustavilaiset A. Österberg ja A. Gustafsson.
  • Lähteet:
    • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
    • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6

       29.10.2003