Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Arpa

 • 1859 Siipyyssä rakennettu
 • 200 nrt.
 • 1860 Omistajina Pleikilän talon isäntä David Anton Lindberg, hänen poikansa sekä Ylistalon Lindqvistit
 • Päällikkönä Anton Lindberg Pleikilästä
 • 1864 alus oli palaamassa Englannista (yhdessä parkki Seuran kanssa), kun hirmumyrsky yllätti Pohjanmerellä ja alus ajautui erääseen Norjan vuonoon, missä murskautui kallioita vasten. Aluksen mukana vajosi syvyyteen sen kapteeni Anton Lindberg ja hänen 16-vuotias veljensä Abraham Ferdinand. Ainoastaan kolme laivan miehistöstä pelastui. he olivat kiivenneet mastoon ja pääsivät raakapuita pitkin kallion laella olevien pelastajien luo. Parkki Seura palasi onnellisesti kotisatamaan Lypyrtiin.
 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:
  • 20.06.1931 ER: Kustavilainen purjelaiva Arpan haaksirikko (Pohjanmerellä 1864)
 • Lähteet:

  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Kilpi Taavi: Matin kapteenin perhepiiri
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        29.10.2003