Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkki Bertha

 • 1874 Tanskan Helsingörissä rakennettu
 • 569,49 nrt.
 • 1898 kustavilaiset David Eriksson (1) ja Nygårdin Gustaf Reinhold Nyholm ostivat aluksen Lyypekistä "Nyholmeille perhelaivaksi". 30 000 markalla
 • Omistajiksi merkittiin
 • 1901 haaksirikkoutui Afrikan rannikolla kapteeninaan J. Alfred Nyholm. Tuosta haaksirikosta on kirjoitus Kustavin historiassa s. 206
 • 1901 myytiin huutokaupalla romuksi.
 • Lähteet:
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Kilpi Taavi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1967-68
  • Kilpi Taavi: Matin kapteenin perhepiiri
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        29.10.2003