Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Emma (Ingrid)

Ingrid U:gin museossa

 • 1865 Tammisaaressa (Tenhola) rakennettu
 • 177 lästiä
 • Emman hinta oli (vain) 27 000 mk.
 • Päällikkönä Johan Sebastian Jansson Kustavin Idulasta
 • Varustajina
 • J.G Abrahamsson
  • H. Pyörilä Taivassalosta
  • Ewert ja Mikael Kurjala Taivassalosta
  • Aron Kuusisto Taivassalosta
  • Johan Pietilä Taivassalosta
  • Johan Eskola (suurin osakas)
  • Robert Huju
  • Johan Simola
  • Abraham Österberg
  • Vähämaa
  • Mikael Österman
  • David Abrahamsson
  • Matts Jansson Velkuasta
  • Johan Mäkelä
  • Abraham Simola
  • Adrian Bernhard Rosenberg Koilan Heikiltä
  • Johan Sebastian Jansson Idulasta
  • Johan Nordberg Hirvensalosta
  • Mikael Friskala Hirvensalosta
 • 1875 uudelleenrakennettu Kustavissa
 • 1875 aluksen osti Uuteenkaupunkiin kauppias Wilhelm Åkerblom
 • Kauppiaan kuoltua alus siirtyi hänen leskensä omistukseen.
 • 1879 alus mitattiin ja alus luokiteltiin kuunariparkiksi.
 • 1892 päällikkönä kapteeni Isak Gröndahl
 • 1901 myytiin Laivaosakeyhtiö Pyhämaalle
 • 1903 päällikkönä Frans Pöylä ja joutui Öölannin lähellä merionnettomuuteen.
 • 1910 haaksirikko Haurustenhaminan edustalla Sammaluodon lähellä,
 • 1914 Purettu Pyhämaan kirkonkylän Antinrannassa, jossa sen hylky on vieläkin nähtävissä.
 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:
  • 10.09.1903 Haaksirikko. Ingrid
  • 09.07.1910 Haaksirikko Pyhämaan edustalla Ingrid Haurustenhaminan edustalla Sammalluodon lähellä.
 • Lähteet:
  • Salminen Pekka: Skanssissa, kajuutassa ja varustamon tuolilla - pyhämaalaista purjelaivaperinnettä Sälekarin Kirjapaino Somero 2002 ISBN 952-91-4242-0
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Kilpi Taavi: Parrupurjehtijasta parkinpatruunaksi. Piirteitä laivuri J. S. Janssonista. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1971
  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


           29.10.2003