Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Emma Elida

  • 1863 Tenholassa rakennettu.
  • 140 lästiä
  • 1865 J.F. Sjöberg ostanut Kustaviin.
  • Lähteet:
    • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6

       29.10.2003