Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Gabriel

 • 1883 Kustavin Siusluodossa rakennettu.
 • 224,94 nrt.
 • 1884-86 omistajina David Siusluoto ja Aleksander Östlin, josta tuli myös aluksen kapteeni
 • Östlinille sattui pieni haaveri Etelä-Ruotsissa ja oli pakko hakeutua hätäsatamaan. Östlin myi aluksen muita osakkaita kuulematta ja häipyi rahoineen Amerikkaan
 • Lähteet:
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         29.10.2003