Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Maria

 • 1873 Pohjanmaalla rakennettu.
 • 173,52 nrt.
 • Omistajina kustavilaiset
  • 1873 A. Rosenberg
  • 1877 J. Kulmala
  • 1880 A. Posti
  • 1881 A. Östlin, jolloin alus myös peruskorjattu.
 • 1882 romutettu.
 • Lähteet:
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         29.10.2003