Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Priki Mulnof

  • 1856 rakennettu.
  • 110 lästiä.
  • 1875-1876 alus oli kustavilaisen A. Österbergin omistuksessa
  • Lähteet:
    • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
    • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6

      29.10.2003