Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Paul Marty

 • 1867 Saksassa rakennettu.
 • 104 nrt.
 • 1887 J. A. Blomberg osti aluksen Saksasta Kustaviin.
 • 1889 myyty Ahvenanmaalle.
 • Lähteet:
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        29.10.2003