Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkki Seura

Seura U:gin museossa

 • 1859 Siipyyssä rakennettu ja maksoi 33 334 markkaa.
 • Kustavin ensimmäinen parkkilaiva.
 • Aluksessa oli kuunariparkin takila, mutta jostain syystä siitä käytetään parkki-nimitystä.
 • Osakkaina
 • Neitsytmatkalla Lontooseen, päällikkönä oli Emanuel Lindqvist
 • Purjehti usein yhdessä sisarlaiva kuunarilaiva Arvan kanssa.
 • Purjehdukset tuottivat isännistölle hyvin, seitsemän ensimmäisen purjehduskesän tuotto oli rakentamishintaan nähden kolminkertainen.
 • 1864 Englannista palattaessa yhdessä kuunarilaiva Arvan kanssa Pohjanmerellä yllätti hirmumyrsky, jossa Arpa tuhoutui.
 • 1876 myytiin Ahvenanmaalle
 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa:
  • 17.06.1947 K.E.W.: Muistelua menneiltä ajoilta (parkki Seura)
 • Lähteet:

  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Kilpi Taavi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1967-68
  • Kilpi Taavi: Matin kapteenin perhepiiri
  • Pukspröötti kohti Juutinraumaa: Newprint Oy Uki ISBN 952-91-1086-3
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        29.10.2003