Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkki Siivo

  • 1866 Velkuan Haukan varvilla rakennettu

  • Päävarustajina:

  • Lähteet:

    • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9

         29.10.2003