Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Suomi

Suomi U:gin museossa

 • 1890 Kustavin Grönvikissä rakennettu.
 • 367,85 nrt.
 • Pykmestarina oli aluksi merikarvialainen Elg ja loppuajan viipurilainen proomumestari
 • Omistajina
 • 1890 päällikkönä Johan Anton Jansson
 • 1903 päällikkönä Alfred Nyholm
 • 1914 saksalaiset kaappasivat laivan ja myivät sen omaan laskuunsa heinäkuussa 1915.
 • Lähteet:
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Kilpi Taavi: Parrupurjehtijasta parkinpatruunaksi. Piirteitä laivuri J. S. Janssonista. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1971
  • Kilpi Taavi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1967-68
  • Pukspröötti kohti Juutinraumaa: Newprint Oy Uki ISBN 952-91-1086-3
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        29.10.2003