Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Suomi

 • 1870 Eurajoella (Luvialla?) rakennettu
 • 1874 kustavilainen Johan Sebastian Jansson oli Luvialla ostamassa kuudesosaa aluksesta. Muut osakkaat olivat luvialaisia.
 • 1875 päällikkönä Johan Sebastian Jansson
 • Tuotti retareilleen pienestä koostaan huolimatta jopa paremmin kuin kustavilaisparkit.
 • 1880 huonojen rahtien takia luvialaiset omistajat antoivat kapteenilleen tehtäväksi myydä laivan Saksassa.
 • 1881 alus ostettiin luvialaisilta kustavilaisomistukseen 15 000 mk:n hinnalla, osakkaina:
 • 1882 purjehti peräti neljä kertaa Lyypekkiin
 • 1886 Johan Sebastian jäi maihin ja päälliköksi tuli poika, merikapteeni Johan Anton Jansson
 • 1889 Johan Sebastian Jansson romutti aluksen
 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa
  • 02.11.1898 Kuunari Suomi karille Isonkarin lähellä nk. Sandbäckin riuttoihin.
  • 12.11.1898 Kuunari Suomin haaksirikosta
 • Lähteet:
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Kilpi Volter: Pitäjän pienempiä
  • Kilpi Taavi: Parrupurjehtijasta parkinpatruunaksi. Piirteitä laivuri J. S. Janssonista. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1971
  • Kilpi Taavi: Kustavin talonpoikaisretarien reiteillä. Eripainos Uudenkaupungin Sanomista 1967-68
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         29.10.2003