Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Tarkka

 • 1872 Hollannissa rakennettu.
 • 77,78 nrt.
 • 1872-79 aluksen omisti kustavilainen A. Rosenberg.
 • 1879 haaksirikkoutui Iniön aukolla.
 • Lähteet:
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       29.10.2003