Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Tyyni

 • 1868 Ruotsissa Karlskronan varvissa rakennettu.
 • 196,53 nrt.
 • 1892 peruskorjattu
 • 1901 F.F. Holmroos osti aluksen Kustaviin.
 • 1904 myyty kustavilaiselle K.G. Holmbergille.
 • 1906 Myyty Uuteenkaupunkiin.
 • 1910 purettu
 • Lähteet:
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          29.10.2003