Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunarilaiva Väinö

 • 1857 Kemiössä rakennettu
 • 296,75 nrt.
 • 1872 uudelleen rakennettu Paraisilla
 • 1885 korsaarelaisten laivuri A.W. Nylundin ja hänen leskensä omistama
 • 1902 S. Johansson osti aluksen Kustaviin.
 • 1910 purettu.
 • Lähteet
  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          29.10.2003