Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkkilaiva Aina

 • 1875 Varanpään Ruokkarissa rakennettu  

 • 196 lästiä.

 • Rakennusmestarina toimi Juho Sotka.

 • Pääisäntänä oli Martti Österman-Ranta

 • Muina osakkaina:

 • 1912 laiva poistettu rekisteristä hylyksi purettuna.

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 12.03.1907 Parkki Aina, Lokalasta kapt. Heltonen osti

 • Lähteet:
  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005