Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkkilaiva Alumina

 • 1864 Englannissa Sunderlandissa rakennettu.

 • 704 rt.

 • 1897 ostettu Lokalahdelle

 • Omistajat

 • 1900 myyty Saksaan

 • 1912 poistettu rekisteristä.

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa

  • 02.07.1897 Laivakauppa. Äskettäin perustettu laivanvarustusyhtiö osti rautaparkkilaiva Aluminan

 • Lähteet

  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        25.10.2004