Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Priki Gefina

  • 1873 Lokalahden Varanpään Ruokkarissa rakennusmestari Juho Sotkan johdolla rakennettu

  • Osakkaina

  • 1875 tuntematon alus ajoi aluksen päälle yöllä Riianlahdella ja alus haaksirikkoutui

  • Lähteet:
    • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
    • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005