Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Jahti Jenny

  • 1891 Nauvossa rakennettu

  • 27 rt.  

  • 1906 ostettu Lokalahdelle Kustavista

  • Omistaja Johan Lundstedt.

  • 1916 poistettu rekistereistä hylkynä.

  • Lähteet

    • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          25.10.2004