Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Jahti Koetus

  • 1881 Lokalahden Pinipajun kylässä rakennettu.

  • 21 rt.

  • Omistaja Fredrik Ahlgren.

  • Lähteet

    • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         25.10.2004