Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Onnetar

  • 1914 rakennettu Koiviston kunnan Seivästön kylässä

  • 1918 ostettu Lokalahdelle

  • 74 rt.

  • Omistajana mm. lokalahtelainen Lauri Sjöblom ja alusta sanottiinkin "Lehmämaan Laurin laivaksi".

  • 1920 myytiin Maarianhaminaan.

  • Lähteet

    • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          25.10.2004