Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Sovinto

 • 1866 Varanpään Ruokkarissa Sotkan johdolla rakennettu

 • Pääisäntä ja rakentajana lokalahtelainen David Mattsson, Ulrik Salmisen veli

 • Mattsson kuljetti Virosta ja Saksasta viljaa Suomeen suurina nälkävuosina 1867-1868

 • 1872 myyty Kustaviin D. Mickelssonille ym.

 • Kaljaasi jäi hylyksi luultavasti ennen vuotta 1890.

 • Lähteet:
  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          05.01.2005