Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Albion

 • 1903 Ruotsissa rakennettu.

 • 83 nrt.

 • 1903 ostettu Pyhämaahan.

 • Omistajina Kristian Kämäri ja Albin Imppu, 1908 Kämärin tilalla Väinö Grönlund.

 • 1908 tuhoutui Maanpään matalikoilla matkalla Tukholmaan.

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 24.09.1908 Merionnettomuus. Kaljaasi Albion Isoputta Vanhapullakallioluotojen luona

 • Lähteet:

  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1

         05.01.2005