Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Jahti Alkava

  • 1890 Kettelissä rakennettu

  • 24 nrt.

  • 1890 omistajina ketteliläiset Sakari Peltonen ja Isak Hellsten

  • 1892 omistajana Johan Arvo.

  • 1897 myyty Kemiöön

  • Lähteet:

    • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005