Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Anni

 • 1876 Edväisten Vintrin veistämöllä rakennettu

 • 136 nrt.

 • Rakennusmestarina Juho Sotka.

 • Varustajina Jonathan Kleemola, Juho Sotka ym.

 • 1916 purettu ja poistettu laivarekisteristä.

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 05.01.1893 Warkaus. Kuunari Anni, kapt. Herman Henrikson Iso Vehasen satamassa.

  • 29.07.1939 Kerrotaan (Pyhämaassa rakennetut) Anni

  • 01.02.1916 Laivarekisteristä poistettiin Anni

 • Lähteet:

  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005