Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Fanny

 • 1913 Kustavissa Puuskerin varvissa rakennettu.

 • 29 nrt.

 • Rakennuttajana D. Aaltonen

 • 1919 omistajana pyhämaalainen Hjalmar Jalonen.

 • 1921 siirretty Turun rekisteriin (Luvialle ja Ahvenanmaalle?).

 • Alus oli viimeinen Kustavissa perinteiseen tapaan rakennettu puinen kauppa-alus

 • Lähteet:

  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005