Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Fennia

 • 1902 Pyhärannan Santtion veistämöllä rakennettu.

 • 31 nrt. 

 • Rakentajana Oskar Stefanus Malen-Anttila

 • 1903 myyty Pyhämaalle omistajana Viktor Pussila

 • 1907 myyty Aleksander Aalo.

 • 1909 myyty A.V. Erikssonille Brandöön.

 • Lähteet:

  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005