Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Kaleva

 • 1905 Pyhärannan Nihtiön veistämöllä rakennettu.

 • 23 nrt.

 • Omistajina Viktor Setälä ja M. Salminen

 • 1910 sen ostivat Nestor Varjonen Pyhämaan kirkonkylästä ja Aksel Ahtinen Pitkäluodosta. He asensivat siihen 35 hv:n moottorin

 • 1914 omistajana Varjonen yksin.

 • 1920 heinäkuun 28 haaksirikko Kursilan Karhunmaan rannassa.

 • Lähteet:

  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          05.01.2005