Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Laina

  • 1914 Virolahdella rakennettu.

  • 33 nrt. 

  • 1919 omistaja Frans Oskari Laivo Pyhämaan Heinäisistä.

  • 1925 myyty Kemiöön.

  • Lähteet:

    • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005