Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkkilaiva Lindola

 • 1873 Norjan Arendalissa rakennettu.

 • 334 nrt.

 • 1902 pyhämaalainen  Frans Nestor Jalo osti aluksen Lyypekistä.

 • 1903 alus joutui merihätään Öölannin edustalla Jalon kipparoimana.

 • 1904 Hjalmar Sotka, Viktor Pöylä ja Viktor Rantatalo (Pyhämaan Laiva Oy) ostivat aluksen 10 000 mk:n kauppahinnasta

 • 1910 poistettu rekisteristä.

 • Hylkynä Pyhämaan kirkonkylän Kihlon rannassa, jossa sen pohjalankutusta on vieläkin näkyvissä..

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 31.10.1903 Meriselitys parkki Lindola

  • 15.10.1903 Pieniä merionnettomuuksia

 • Lähteet

  • Salminen Pekka: Skanssissa, kajuutassa ja varustamon tuolilla - pyhämaalaista purjelaivaperinnettä Sälekarin Kirjapaino Somero 2002 ISBN 952-91-4242-0
  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005