Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Suomi

 • 1902 Säkkijärvellä rakennettu 3-mastoinen kaljaasi.

 • 275 nrt.

 • 1906 ostettu Pyhämaahan. Pääisäntinä Viktor Rantatalo ja Juho Arvo-Mikola.

 • Purjehti pitkiä matkoja Espanjaa myöten.

 • 1914 saksalaiset takavarikoivat aluksen Hampurissa.

  • 45-vuotias kapteeni Kristian Emil Jalonen joutui saksalaiset sotavangiksi lähes vuodeksi.

  • samoin 18-vuotias kokki Siivo Peltonen, jonka kokemuksista on kirjoitettu Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirjaan 2001-2002.

 • 1919 alus jäi hylyksi.

 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa

  • 24.10.1907 Taas uusikaupunkilainen laiva karille, kaljaasi Suomi, Snygghukin majakan luona

  • 29.10.1907 J. Mauritz Sundvall, perämies: Merivahingon selitys (kuunari Suomi)

 • Lähteet

  • Salminen Pekka: Skanssissa, kajuutassa ja varustamon tuolilla - pyhämaalaista purjelaivaperinnettä Sälekarin Kirjapaino Somero 2002 ISBN 952-91-4242-0
  • Paasio Veikko: Pyhämaan historia 951-99236-9-1
  • Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 2001-2002; Newprint Uusikaupunki
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005